Rechts geht es weiter in deutscher Sprache:

Da wir sowohl von unseren Auszubildenden als auch dem examinierten Pflegepersonal ausreichende Deutschkenntnisse erwarten, verzichten wir auf eine durchgängige zweisprachige Darstellung.

Nền tảng của ” www.vietduc.care ” đi từ sáng kiến về một hoạt động ​​phi lợi nhuận của các giảng viên đại học, doanh nhân và cá nhân người Đức và người Việt Nam.

Mục đích là thúc đẩy quá trình đào tạo chuyên ngành điều dưỡng tại Việt Nam để trước tiên giành cho những điều dưỡng viên lão khoa và các y tá các khóa đào tạo về thị trường lao động ở Đức, Áo và Thụy Sĩ . Không phải đối với các ứng viên thuộc khối EU, mà là nhiều thanh niên Việt nam và những người Việt nam có ý thức mạnh mẽ đang đứng trước nhu cầu phát triển nhanh ở các nước này chỉ có một cơ hội duy nhất là phải vượt qua một khóa đào tạo mang tính cạnh tranh để đạt được chứng chỉ mang tính quốc tế công nhận ở các nước Đức, Áo và Thụy Sĩ .  vietduc.care cung cấp thông tin liên quan sau: Chúng tôi thường xuyên, liên tục thông tin thời sự về công tác đào tạo điều dưỡng viên lão khoa và y tá tại các nước nói tiếng Đức. Chúng tôi giới thiệu về các trang thiết bị lớn nhỏ phục vụ trong ngành lão khoa, về các bệnh viện, các trường học và các khóa học về chuyên ngành khoa học sức khỏe. Chúng tôi công bố các thông tin mô tả nơi làm việc một cách đầy đủ và số lượng các nhu cầu từ các nước Đức, Áo và Thụy Sĩ.